> over sdo > ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

duurzame ontwikkeling van mensen

SDO zet zich in voor gerechtigheid in de internationale economische verhoudingen. Een belangrijke manier waarop hier invulling aan gegeven wordt is de 2% actie.

2% actie
De 2% actie is in 1968 ontstaan tijdens de vierde assemblee van de Wereldraad van Kerken te Uppsala. De Nederlandse doopsgezinde gemeenten committeerden zich om jaarlijks in hun begroting 2% van hun inkomsten beschikbaar te stellen voor:

  • bezinning en bewustwording in Nederland van de oorzaken van armoede in de ontwikkelingslanden;
  • sponsoring van projecten van de Wereldraad van Kerken, die gericht zijn op het opsporen van de mechanismen en structuren die duurzame ontwikkeling van mensen in ontwikkelingslanden tegenwerken en onderzoeken wat daartegen te doen is.
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl