> over sdo > leefmilieu

Leefmilieu

op weg naar menniste groen

De manier waarop je leeft is van invloed op de leefomgeving. Aan een duurzaam en gezond leefmilieu kun je met betrokkenheid en praktische keuzen bijdragen. Hoe en wat we consumeren heeft invloed op de kwaliteit van ons leefmilieu. Naast het vieren van het leven verdienen ook dankbaarheid en zorgvuldigheid een plaats. De negatieve invloed van de mens op het klimaat, het uitsterven van soorten, het kappen van regenwouden, al deze zaken vragen om bewuste keuzen. Niet alleen overheden en bedrijven beïnvloeden de kwaliteit van ons leefmilieu. Kerkelijke gemeenten en burgers kunnen het verschil maken. SDO wil graag de weg wijzen hoe je als persoon of als gemeente aan de slag kunt met de vraag hoe we ’groener’ kunnen leven. De Stichting Oikos, Mennorode en het broederschapshuis Schoorl bieden al inspirerende voorbeelden. Ook de gemeente te Wageningen geeft het goede voorbeeld met zogenaamde Earth Charter diensten, waar duurzaamheid een belangrijke plaats krijgt in de liturgie (www.dg-npbwageningen. nl).

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl