> over sdo

Over de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling

Stuurgroep duurzameontwikkeling (SDO) wil u graag informeren en adviseren als het gaat over duurzaamheid in het leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor heeft SDO informatie over achtergronden, voor bezinning, en praktische tips en voorbeelden. Dat alles kunt u vinden onder het kopje 'Publicaties'.

Graag brengen we als SDO een uitwisseling van goede ideeŽn en inspirerende voorbeelden tussen personen en gemeentes tot stand. Daarom willen we ook horen 'wat' en 'hoe' u met duurzaamheid in het milieu en ontwikkelingssamenwerking bezig bent. Uw eigen ervaringen en tips†kunt u via 'Contact' aan ons doorgeven. Dan kunnen wij uw tips weer aan andere mensen doorgeven.


Het hoe en waarom
Aan ons allen is de opdrachtgegeven zorg te dragen voormensen, dieren en aarde. We zijn immers verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de Schepping in al haar facetten. Naast een persoonlijke verantwoordelijkheidkan deze zorg worden gedrag en door en vanuit de plaatselijke gemeente en binnen de kerkgemeenschap wereldwijd. De Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO) wil hier aan haar bijdrage leveren. SDO is een landelijke commissie van Nederlandse doopsgezinden. Leefmilieu en gerechtigheid in economische verhoudingen zijn de themaís van de stuurgroep.

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl